English translation below

Nu är jag och även Annika på plats i Bonn och vi kommer att följa den svenska delegationen med Anders Turesson i täten under de närmsta två veckorna. I öppningsmötet presenterar alla länder var de står när det gäller att lösa klimatkrisen. Häpnadsväckande nog så är alla överens! Men vi anar att bakom de vackra orden så döljer sig milsvida skillnader i vad man tycker bör göras.

Sverige uttalar sig sig inte enskilt under dessa förhandlingar utan ingår i den europeiska unionens förhandlingsgrupp, så just nu för Tjeckien deras talan. Snart kommer Sverige att ta över ordförandeskapet och därför vara hela EU:s röst i de kommande klimatförhandlingarna med Fredrik Reinfeldt i spetsen. Det är just därför Sverige har blivit utvalt som en av de viktiga länder på vägen fram till Köpenhamnsavtalet. Tar man sedan en titt på hur många delegater Sverige har fört med sig avslöjar det en stab av 61 personer i jämfört med tex USA som har 49 personer. De tycks med andra ord vara väl förberedda inför de kommande förhandlingarna.

Men det är långt ifrån alla som kan göra sin röst hörd på samma villkor som de stora delegationerna. För Grenada, en liten ö utanför Västindien, är inte dessa förhandlingar bara ord utan en fråga om liv och död. Grenada hotas av alltmer intensiva orkaner och tillsammans med många av de andra öarna, eller “Alliance of Small Island States” som de också kallas, hotas de av att försvinna på grund av höjda vattennivåer. Hur många är det då som representerar Grenada i dessa förhandlingar? 3 Personer!

Under Sveriges EU ordförandeskap hoppas jag innerligt att Sverige inte bara för talan för den Europeiska Unionen, utan även är en ledare i förhandlinarna i stort. Jag hoppas att Sverige arbetar för klimatmål som inte glömmer bort länder som Grenada där klimatförändringarna i allra högsta grad är, och blir, alltmer påtagliga.


Now Annika and I have arrived in Bonn where we’ll be tracking the Swedish delegation, lead by Anders Turesson, for the following two weeks. In the opening session different countries declared their view on how to solve the climate crisis. And amazingly everyone seems to agree! But we suspect that gigantic differences in what they believe actually needs to be done, is masked behind all the pretty words.

Sweden does not give any separate statements in these talks, but is a part of the EU negotiating bubble, for which the Czech Republic is currently speaking. But soon Sweden, with Fredrik Reinfeldt in the lead, will be taking over the presidency and be the voice of the European Union in UN negotiations. It is for that reason that Sweden has been identified as one of the key players in the lead up to the Copenhagen agreement. If you then take a look at how many delegates Sweden is bringing to the talks, it is apparent that we come well prepared: Sweden has a staff of 61 people registered to the Bonn meeting, which can be compared with, for example, the USA who is bringing 49.

But far from all countries that have the same capacity to make their voices heard. For Grenada, a small island in the Caribbean, these negotiations are not only about words but a matter of life and death. Grenada is increasingly threatened by massive hurricanes, and similar to many of the other countries in the Alliance of Small Island States, their very existence is threatened by increasing sea levels. And how many delegates are representing Grenada in these talks? Three!

During the Swedish EU presidency I sincerely hope that Sweden does not only lead the European Union, but are also a leader the whole negotiations. I hope that Sweden actively pursuits targets that do not leave out the interests of countries such as Grenada, where the effects of the climate crisis are becoming more and more severe.

Advertisements