English translation below.

Haffade just Sveriges chefsförhandlare Anders Turesson i korridoren för två korta frågor innan det sista informella mötet i en av arbetsgrupperna skulle börja.

Hur är det? Har det gått bra under mötet?
Jodå, det känns bra. Det är en god stämning i rummet. Det viktigaste som har hänt är ju att vi har fått ihop ett förhandlingsdokument som kan ligga till grund för det fortsatta förhandlingarna under sommaren och hösten. Det är jättepositivt, men dokumentet är otroligt långt. Frågan är nu hur vi ska lyckas harva igenom detta och bli klara innan Köpenhamn. Det kommer att bli tufft. Alla de svåra frågorna är fortfarande kvar.

Har Bonn2 lett fram till det man hade väntat sig? Eller hade man väntat sig att komma längre?
Ja, egentligen har vi nog kommit dit vi trodde. Har fått ett underlag och fört mycket samtal, men har som sagt inte kommit någonstans i de svåra frågorna. Så glädjen här i rummet beror nog mest på att alla är glada att snart få åka hem och inte på att vi kommit så värst mycket närmare en överenskommelse länderna emellan.

Just grabbed a hold of the Swedish lead negotiator Anders Turesson in the corridor and a couple of quick questions before the last informal session in one of the work groups was to begin.

How are things? Has the meeting gone well?
Yeah, things are well, there’s a good atmosphere in the room. The most important thing that has happened during theses talks is that a negotiating document has been assembled, which can form the basis for the continued discussions during this summer and fall.  It’s a positive development, but the document is very long.  So the question is how we’re going to be able to get though the text and get a reslut before Copenhagen. It’ll be tough. All the difficult issues are still to be resolved.

Has Bonn2 lead to what you expected? Or were parties expecting to have gotten further?
Yes, we actually gotten to the point we thought we could reach. We’ve gotten a foundation for the negotiations and had many discussions, but have not made any progress in any of the difficult issues. So the joyful atmosphere in the room is probably mostly there because everybody is happy to get to go home soon, and not that really a result of us being that much closer to an agreement between the different countries.

Advertisements