Just nu pågår ett möte med EU: s miljö- och energiministrar i Åre. Tyvärr hade varken jag eller Jonathan möjlighet att vara på plats och följa vad som händer, men jag tänkte ändå försöka ge en liten rapport om vad ministrarna pratar om uppe i den jämtländska fjällvärlden!

View from Åre skutan, where the meeting is being held.

View from the mountain Åreskutan, next to where the meeting is being held.

Att både miljö och energiministrar möts samtidigt är lite ovanligt i EU-sammanhang, men anledningen till detta är enligt Carlgren det svenska ordförandeskapet vill försöka ta ett helhetsgrepp i klimat och energifrågorna. Huvudtemat för ministermötet i Åre är hur en eko-effektiv ekonomi ska etableras i Europa, för att möta både klimatkrisen och den finansiella krisen. Till grund för diskussionerna ligger en rapport som nyligen gavs ut av Stockholm Environment Institute.

Rapporten handlar just om behovet av att möta de kriser som världen för tillfället står inför, i form av utarmning av naturresurser, klimatrubbningar och en global ekonomisk kris med gemensamma åtgärder. Detta menar man är nödvändigt eftersom kriserna är nära sammanlänkade och inte kan lösas var och en för sig. Istället bör man satsa på åtgärder som bidrar till ökad energi effektivitet, t.ex. hållbar stadsplanering samt infrastrukturutveckling. Man bör också skapa incitament för ny teknologi och genomföra åtgärder för att sätta ett pris på koldioxidutsläpp. Rapporten pekar på hur omställningen till en eko-effektiv ekonomi inte bara kan bidra till att Europa behåller sin ledande ställning i klimatfrågan, utan även ger konkurrensfördelar internationellt sett.

Förutom att andas in den friska fjälluften och snacka om eko-effektiv ekonomi kommer såklart EU:s position i de internationella förhandlingarna också att diskuteras. Det låter dock inte som att man egentligen förväntar sig så mycket konkreta resultat på den fronten, mer än att kanske komma lite närmare varandra inom EU. Och samtidigt får Sverige och EU också kritik av en av författarna till rapporten från SEI, samt generalsekreteraren för EU:s miljöbyrå. De menar att EU: s internationella åtaganden inte är tillräckliga och kritiserar bland annat målet att minska utsläppen av växthusgaser med 50 % till 2050 för att det saknar vetenskaplig förankring och kommer att ge farliga konsekvenser.

Själv kan jag inte annat än hålla med. Ska en klimatsäker och rättvis överenskommelse nås i Köpenhamn senare i höst är det dags trycka på för mer ambitiösa förslag snart. Det är jättebra att man inom EU funderar över långsiktiga strategier och försöker att ha en helhetssyn på de problem vi nu står inför. Men det är också bråttom, och viktigt att de förslag man lägger fram räcker till för att lösa problemet.

Lyckas man inte med det lär det svenska kalfjället, den unika miljö där de ministrarna just nu befinner sig knappast finnas kvar särskilt länge till.

Advertisements